WELCOME TO NCS

Consultancy on
profit and growth

Everything in one place
All the assistance you need to establish as well as to liquidate


Fra etablering til avvikling.
Vår service dekker selskapets liv fra etablering og registrering til og med avvikling. Under veis skal du oppfylle lover og regler og samtidig legge grunnlaget for god lønnsomhet og vekst.

Finn mulighetene for lønnsomhet og vekst.
Hvor er mulighetene for lønnsomhet og vekst størst – riktige rapporter med de beste analyser og vurderinger, gir deg det beste grunnlaget for de riktige beslutninger.

Rask tilgang til regelverket når du trenger det.
Samtidig med oppmerksomheten vendt mot den forretningsmessige drift, skal du forholde deg til og oppfylle et omfattende og til dels uoversiktig regelverk uten at det koster deg «skjorta».

 

Quintessensen av vår service!