Fakturaservice

Tilbud - Ordre - Faktura


Med vår fakturaservice får du en effektiv og problemfri fakturering

Faktura er siste ledd i prosessen som starter med tilbud deretter ordrebekreftelse og fakturering av den faktiske leveranse. Allerede tilbud og ordrebekreftelser inneholder informasjon om kunden, priser, betalingsbetingelser og annet som skal med i fakturaen. Vår integrerte service innebærer lave kostnader og effektiv fakturering hvor de grunnleggende opplysningene registreres kun ved starten. 

Kunderegister

 Kunderegisteret etableres fortløpende for alle tilbud, ordrebekreftelser og fakturaer.

Registeret ajourføres fortløpende og inneholder informasjon om avgitte tilbud, ordrebekreftelser og effektuerte leveranser ved fakturaer. Foruten navn, adresser, også inneholder informasjon spesifikt for det enkelte tilbud-ordre-faktura, det være seg produkter med spesifikasjoner og priser, betalingsbetingelser, osv. Kunderegisteret gir deg oversikt over alle kunder og du får oversikter og statistikker for tilbud og leveranser til de forskjellige kunder.

Ut fra kunderegisteret utarbeider vi spesial rapporter med analyser og oversikter over kunde- og produktlønnsomhet, geografisk markedsoversikt, osv. Vi kombinerer ditt kunderegister med informasjon fra andre kilder og utarbeider analyser av dine markedsmuligheter og segmenter. Alt viktig innspill i dine bestrebelser for vekst og forbedret lønnsomhet.

 Tilbud

Du kan benytte vår fakturaservice for utarbeidelse av tilbud som  blir utstedt i ditt selskaps navn med adresser, logo, osv. Informasjon som inngår i tilbudsdokumentet, benyttes av systemet i senere utstedelse av ordrebekreftelse og til sist også i fakturaen.
Underveis vil du kunne endre informasjon iht de spesifikke avtaler du gjør med kunden. Ved å benytte vår fakturaservice også for tilbud, opparbeider du det beste grunnlag med informasjon som vil være av stor nytte i dine videre markeds- og salgsfremstøt.

Ordrebekreftelser

Som for tilbud, utstedes ordrebekreftelser i ditt selskaps navn med adresser, logo, osv. Informasjonen oppdateres iht dine endelige avtaler med kunden og ordrebekreftelsen sendes med vanlig post eller via e-post iht din avtale.
Ordrebekreftelsen inneholder de endelige priser og betingelser. Rapporter og analyser over forskjellene mellom tilbud og ordrebekreftelser, gir nyttig informasjon for dine videre beslutninger for vekst og forbedret lønnsomhet.
  

 Fakturering

Ut fra ordrebekreftelsen eller direkte informasjon fra deg utstedes i ditt selskaps navn med adresser, logo, osv og vi sender faktura og avtalt underlag til kunden. Utsendelse skjer via vanlig post eller via e-post iht din avtale med den enkelte kunde.

Faktura utarbeides med dokumentasjon iht alle formelle krav og de spesifikke avtaler du har gjort med kunden.

Utstedelse av faktura innebærer også automatisk registrering på kundens konto og regnskaps registrering/postering av mva uten ytterligere manuelle operasjoner.

Betalingsinstrukser, allokering av KID-nummer, osv er integrert del av faktureringsprosessen hvilket gir muligheter for enkel og effektiv oppfølging av innbetalinger og ubetalte fakturaer. Integrasjon med din bankforbindelses service, vil gi muligheter for direkte regnskaps registrering/postering og oppdatering av kundens konto.  

Rapporter

Kombinasjon av kunderegister, fakturering og regnskap gir deg grunnlag for å fremskaffe en rekke varianter av statistikker og oversikter til din bruk i markedsføring og salg, oppfølging av ubetalte fakturaer osv.

Vi tilpasser utforming av rapporter og hyppighet til dine behov.

Vi sikrer klienten kontinuerlig oppdaterte krav til faktura

For noen av våre kunder er det hensiktsmessig å forestå fakturering, opprettelse og vedlikehold av kunderegister ved egen betjening. Vi tilbyr deg bruk av våre systemer med integrasjon til regnskapet, da oppnår du den samme effektivitet og vi hjelper deg med å skreddersy rapporter og oversikter tilpasset dine behov.

 fakturaservice